XIII. setkání členů – Itálie

Naše tradiční zimní lyžařské setkání probíhalo v termínu 27.2.-3.3.2013 v Itálii v oblasti Kronplatz. Ubytování a odborný program probíhal v hotelu Bad Salomonsbrunn. Účastníci si užívali kvalitně připraveného odborného programu a také relaxace i sportovního vyžití za excelentně vydařeného počasí. Velké díky patří hlavním organizátorům, MUDr. Petru Klimešovi za zajištění kongresových prostor a hotelu a MUDr. Petru Kořínkovi za perfektní organizaci odborného programu. Poděkování také patří samozřejmě všem přednášejícím.

Třídenní odborný program zahrnoval:

téma: NiTi systémy – výhody, rizika, zkušenosti, doporučení
MUDr. J. Škrdlant: NiTi systémy přehled, shrnutí, zkušeností
MUDr. L. Čechura: Sekvence NiTi a jeho optimalizace
MUDr. D. Jurga: Protaper, dlouhodobé sledování úspěšnosti léčby
MUDr. K. Beneš: Endodontický protokol
MUDr. A.Koudela: Rotační NiTi sekvence

téma: Preparační schémata ve fixní protetice
MUDr. K. Beneš, MUDr. P. Kořínek, MUDr. P. Klimeš

téma: CAD CAM systémy v našich praxích – materiály, fixace, zkušenosti
MUDr. J. Škrdlant, MUDr. K. Beneš, MUDr. P. Klimeš, MUDr. P. Kořínek

téma: Management
Ing. Martina Bohuňovská: Jak důležitá je cena pro rozhodování zákazníka