ProMikro

XIV. setkání členů - Čeladná

V samotném srdci Beskyd, na Čeladné v hotelu Prosper se konalo ve dnech 21.- 22. června 2013 tradiční letní setkání členů ProMikra. Odbornou část okořenily prezentace Dr. R. Hochenedera z […]

XIII. setkání členů - Itálie

Naše tradiční zimní lyžařské setkání probíhalo v termínu 27.2.-3.3.2013 v Itálii v oblasti Kronplatz. Ubytování a odborný program probíhal v hotelu Bad Salomonsbrunn. Účastníci si užívali kvalitně připraveného odborného programu […]

Vzdělávací program odborné společnosti ProMikro má za cíl zvyšovat odbornou způsobilost zubních lékařů vedoucí k získání certifikátu „Odborník asociace mikroskopické stomatologie ProMikro“. Od září 2012 je tento program uznáván ČSK. Program […]

Hlavní událostí předchozího období byly volby do výkonného výboru a kontrolní komise. Tomu předcházelo schválení nového znění stanov společnosti ProMikro. Věříme, že volby přinesou čerstvý vítr do plachet ProMikra, který je díky významnému nárůstu členské základny za poslední 2 roky pravdu nezbytný a vítaný.

Dne 7.12.2012 proběhla na shromáždění členů společnosti ProMikro volba členů do výkonného výboru a kontrolní komise pro funkční období 2013-2016. Těmto volbám předcházely úpravy stanov. výkonný výbor Prezident: MUDr. Jiří […]