Podmínky Specialisté ProMikro

Vzdělávací program odborné společnosti ProMikro má za cíl zvyšovat odbornou způsobilost zubních lékařů vedoucí k získání certifikátu „Odborník asociace mikroskopické stomatologie ProMikro“. Je určen všem zájemcům z řad zubních lékařů, členů společnosti ProMikro z.s.

[approved]Od září 2012 je tento program uznáván Českou stomatologickou komorou.[/approved]

Základní informace

K získání certifikace „Specialista ProMikro“ je potřeba:

  • získat minimálně 250 kreditů za 2 roky (víže je uveden kreditní systém)
  • době přípravy prezentovat a obhájit minimálně 2 kazuistiky v rámci setkání členů společnosti
  • pro úspěšné absolvování vzdělávacího programu je nutné obhájit závěrečnou práci před komisí
  • být aktivním členem ProMikro (být ProMikro členům znám – zapojit se do diskuse, prezentovat svoji práci, propagovat ProMikro navenek atd.)
  • mít webové stránky, kde je propagováno ProMikro (známka, odkazy, apod. – viz podmínky pro Pracoviště s mikroskopem)
  • k uveřejnění na webu ProMikro zaslat fotografii na bílém pozadí a text, který popisuje lékaře anebo pracoviště, případně logo pracoviště

Žadatel o získání „specialisty ProMikro“

  • se přihlásí k certifikaci
  • jednou za půl roku zašle (vždy k 30.6 a 31.12) seznam akcí, kterých se zúčastnil a článků, které publikoval s bodovým hodnocením

Platnost certifikátu

Platnost certifikátu „Odborník společnosti ProMikro“ je 5 let. Platnost certifikátu je prodloužena o dalších 5 let při získání 250 kreditních bodů podle „kreditního systému“ společnosti ProMikro.

Seznam aktuálně přihlášených členů ProMikro k certifikaci společně s dosaženou hodnotou kreditů a seznam aktuálních Specialistů s dobou platnosti certifikace naleznete zde.

Kreditní systém ProMikro z.s

Typ vzdělávací akce kredity
Kongres nebo školení s „microdentistry“ tématikou pořádané v ČR nebo účast na akci ProMikro 10
Zahraniční kongres s „microdentistry“ tématikou 20
Stáž na specializovaném mikrodentistry pracovišti + prezentace na ProMikro setkání 20
Aktivní účast na akci ProMikro (kromě kongresu) 20
Aktivní účast na kongresu nebo školení v ČR s „microdentistry“ tématikou 30
Článek v nerecenzovaném časopise v ČR a SR 30
Článek v nerecenzovaném / neimpaktovaném zahraničním časopise 30
Článek v recenzovaném časopise v ČR a SR 50
Aktivní účast na zahraničním kongresu nebo školení s „microdentistry“ tématikou 50
Článek v zahraničním recenzovaném nebo impaktovaném časopise 100

Plné znění

Postgraduální vzdělávací program odborné společnosti ProMikro