Z našich schůzí a porad výboru

24.2.2015

zápisy z našich pravidelných schůzí a valné hromady budou předkládány členům na vyžádání a budou dostupné na každoroční valné hromadě členů

3.12.2013

zápis ze shromáždění členů dne 29.11.2013 v Brně (zapisovatel Dr. Kořínek)

29.19.12.2012

Dnes uveřejněn zápis ze shromáždění členů dne 7.12.2012 (zapisovatel T. Mensová)

2.10.2012
Vážení členové ProMikro,
sleduji bohatou diskuzi kolem (super)specializace ProMikro. U řady členů tato problematika vyvolává negativní emoce, což mne mrzí. Řada z Vás zoficielnění specializace naopak vítá. Rád bych uvedl věci na pravou míru, neb nechci být osočován, že jsem o něčem rozhodl a členové ProMikro si to tak nepřejí. Prosím o přečtení tohoto prohlášení. Na základě žádosti některých členů pravděpodobně bude brzy vyvoláno hlasování, zda se ProMikro této problematiky dále bude či nebude účastnit.

Vyjádření předsedy MUDr. Jiřího Škrdlanta ke Specializaci ProMikro a spolupráci s ČSK v této problematice

19.9.2012
Níže naleznete přepis zápisu ze setkání ProMikro v Ostrově. Originál psaný rukou na vyžádání rádi zájemcům zašleme e-mailem. Ze schůze vyplynulo několik povinností „pracovní skupin“. Ta hlavní, t.j. skupina pro přípravu nových stanov, bude pokračovat ve své činnosti, kterou započala již v Ostrově. O výsledcích její činnosti budete informováni na našich stránkách (stránka Volby 2012) a také cestou e-mailů. Poprosím všechny členy, aby věnovali informacím pozornost, určitě bude následovat hlasování, tak prosím buďte připraveni.

Zápis ze schůze v Ostrově (14.-16.9.2012)

8.1.2012
Úprava výše členských příspěvků. Členský poplatek pro člen(k)y na mateřské je 300 Kč. Další lékař z pracoviště hradí polovinu členského příspěvku – 2500 Kč. Členové, kteří se stanou členy v posledním kvartálu roku, následující rok členský poplatek nehradí.

1.1.2012
O přijetí za člena nově rozhodují specialisté ProMikro. Přijetí člena musí být odsouhlaseno nadpoloviční většinou aktuálních specialistů. V případě zájmu o členství nám žadatel zašle motivační dopis a svůj životopis.

18.1.2010
Podmínky účastni nečlenů na setkáních ProMikro. První čast na akci je zdarma, další je zpoplatněna částkou 4000 Kč.

 

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.