XXVI. Setkání členů Promikro

 

Datum:
Date:
14.-17. března 2019
Čas:
Time:
program bude probíhat v odpoledních hodinách
Místo:
Place:
Hotel Bagni di Salomone
Salomonsbrunn
Itálie
Témat:
Topic:
Postupy v praxích našich členů
(Podrobný program bude účastníkům rozeslán)
   
Záloha na ubytování: € 200
Informace: Rezervaci a platbu zálohy za ubytování proveďte do konce ledna 2019

 

Zde se registrujte:

PZL (Praktický zubní lékař): 4 990 Kč

Člen ČES: 3 500 Kč

Student, absolvent (do 3 let praxe): 2 500 Kč

Člen ProMikro: 990 Kč

Firemní člen Promikro: 0 Kč

Register here:

Course fee: CZK 4 990

Vyberte subjekt:

 

Titul před:    Titul za: 
Jméno: 
  Příjmení: 
Ulice, čp: 
  Obec: 
PSČ: 
Rodné číslo:    IČ: 
Telefon: 
  Email: 
Název firmy: 
Ulice, čp: 
  Obec: 
PSČ: 
  IČ: 
Kontaktní osoba/účastník:
Titul před:    Titul za: 
Jméno: 
  Příjmení: 
Telefon: 
  Email: 
Vyberte subjekt:

 

Titul před:    Titul za: 
Jméno: 
  Příjmení: 
Ulice, čp: 
  Obec: 
PSČ: 
Rodné číslo:    IČ: 
Telefon: 
  Email: 
Délka praxe: 
Titul před:    Titul za: 
Jméno: 
  Příjmení: 
Délka praxe: 
  Email: 
      Telefon: 
Název firmy: 
Ulice, čp: 
  Obec: 
PSČ: 
  IČ: 
Choose a:

 

Title:    Degree: 
Name:
  Lastname/Surname: 
Street, No.: 
  City: 
ZIP: 
  Country: 
Personal ID:   Reg. No.: 
Telephone: 
  E-mail: 
Company name: 
Street, No.: 
  City: 
ZIP: 
  Country: 
Reg. No.: 
Contact person/participant:
Title:   Degree: 
Name: 
  Lastname/Surname: 
Telephone: 
  E-mail: