Výhody členství

Proč se stát členem ProMikro?

 • Budete informováni o nejmodernějších technikách v mikroskopické stomatologii. Doporučíme či poradíme Vám osvědčené materiály a postupy.
 • Můžete se zúčastnit všech akcí pořádaných ProMikro (školení, kurzy, stáže, kongresy,…) za výhodných podmínek.
 • Budete se podílet se na činnosti sdružení a přispívat vlastními podněty k činnosti.
 • Můžete získat výhodné podmínky k odběru nejrůznějšího materiálu a vybavení od našich členů z řad firem.
 • Při splnění podmínek budete uveden v mapce pracovišť s mikroskopem – buďto jako specialista nebo zatím jen jako pracoviště, kde pracují s operačním mikroskopem
 • Získáte nové poznatky, kontakty a informace.
 • Můžete se účastnit setkání členů, která spojují odborné a společenské dění (nejen) z celé ČR.
 • Budete mít přístup ke knihovně společnosti, kde naleznete nejnovější publikace z oblasti endodoncie.
 • Získáte přístup na členské stránky společnosti a do diskusní skupiny na Facebooku, kde probíhá odborná uzavřená diskuze členů
 • Můžete volit a být volen do orgánů ProMikro a vyjadřovat se k činnosti s právem hlasování na shromáždění členů.

Jaké budou Vaše povinnosti?

 • Dodržovat stanovy sdružení.
 • Zaplatit ve stanovené lhůtě a výši členské příspěvky. Čestní členové jsou od příspěvků osvobozeni.
 • V rámci svých možností usilovat o naplnění cílů ProMikro a hájit zájmy společnosti.

Chcete se k nám přidat a stát se členem? Podrobné informace naleznete zde.