Specializace ProMikro

Vzdělávací program odborné společnosti ProMikro má za cíl zvyšovat odbornou způsobilost zubních lékařů vedoucí k získání certifikátu „Odborník asociace mikroskopické stomatologie ProMikro“. Je určen všem zájemcům z řad zubních lékařů, členů společnosti ProMikro z.s. Od září 2012 je tato specializace uznávána Českou stomatologickou komorou.

Základní informace

K získání certifikace „Specialista ProMikro“ je potřeba:

  • získat minimálně 250 kreditů za 2 roky podle kreditního systému ProMikro
  • době přípravy prezentovat a obhájit minimálně 2 kazuistiky v rámci setkání členů společnosti
  • obhájit závěrečnou práci před komisí

Úplné zněníPostgraduální vzdělávací program odborné společnosti ProMikro

Platnost certifikátu

Platnost certifikátu „Odborník společnosti ProMikro“ je 5 let. Platnost certifikátu je prodloužena o dalších 5 let při získání 250 kreditních bodů podle „kreditního systému“ společnosti ProMikro.