Newsletter červen 2012

V dubnu letošního roku uplynulo 5 let od založení společnosti AME, předchůdce společnosti ProMikro. Za těchto 5 let se mnohé podařilo, rozrostla se naše členská základna, stali jsme se odbornou společností uznanou ČSK, navázali jsme spolupráci s obdobnými společnostmi ze zahraničí.

Daří se nám tak sledovat trend, který je dobře rozeznatelný v jiných zemích – rutinní použití mikroskopu se pomalu stává nedílnou součástí stomatologie. Zatím jde pouze malou část zubních lékařů, kteří mikroskop používají. V ČR je ve stomatologii využíváno odhadem asi 100 mikroskopů, což hruba odpovídá 2% aktivních zubních lékařů. Je ale nepochybné, že se toto číslo bude zvyšovat. Mnozí mladí lékaři tento trend dobře vnímají a o mikroskop se zajímají již v době studia.

I proto je důležité dát v oboru mikroskopické stomatologie rámec pro další vzdělávání lékařů. A je to samozřejmě jeden z cílů ProMikro. Dění kolem ProMikro specializace se v posledních dnech stalo předmětem kritické nekonstruktivní diskuze různých samozvaných či závistivých všeználků z řad kolegů. Jsme úspěšně fungující a rozvíjející se organizace, která svým členům nabízí prostor pro rozvoj v oboru, přístup k informacím a také zvýšení odborné prestiže. Nenechme se otrávit kritikou hnidopychů a ukažme svou každodenní prací, že kredit členů společnosti ProMikro je oprávněný. Čím méně informací je navenek podáváno, tím větší prostor připadá pro nepodložené dohady, spekulace a pomluvy. ProMikro je organizace otevřená, není důvod informace skrývat. Naopak bychom se rádi pochlubili tím, co vše jsme dokázali a kam hodláme směřovat.

MUDr. Jiří Škrdlant

Události

Během jara jsme inovovali webové stránky s cílem zajistit větší přehlednost, připravit zasílání newslettetu a napojit web na sociální sítě. Na první pohled jde o změny drobné, ale dovolují nám využít moderní formy komunikace.  Těšíme se na Vaše příspěvky.

Na webu přibyla mapka pracovišť s mikroskopem. Podmínky pro uveřejnění najdete v členské sekci. Prosíme členy, kteří ještě nejsou v mapce uvedeni, aby si podmínky přečetli a případně se nám ozvali.

Česká stomatologická komora projevila zájem o úzkou spolupráci v nastavení pravidel pro uznávání odborníků jednotlivých odborných společností. ProMikro byla vybrána jako pilotní společnost. Od loňského roku je tedy s ČSK v jednání, aby byl vzdělávací program odborné společnosti ProMikro vedoucí k získání certifikátu „Odborník asociace mikroskopické stomatologie ProMikro“ uznáván Českou stomatologickou komorou. V květnu 2012 byl ČSK předložen finální návrh. Jeho přesné znění najdete v členské sekci. O výsledku jednání Vás budeme informovat. Tento proces (a ProMikro samotné) se stalo trnem v oku několika jednotlivců, kteří své nepodložené názory zveřejňovali na Facebooku.

Od roku 2012 byla upravena výše členských poplatků. Další člen z jednoho pracoviště hradí jen 2500 Kč a člen(ka) na mateřské dovolené 300 Kč. Členové, kteří se stanou členy v posledním kvartálu roku, následující rok členský poplatek nehradí.

Novinky našich spolupracujících firem

Software inLab SW 4.0

Používáte inLab software?
Slyšeli jste již o neomezené licenci pro upgrade Vašeho softwaru na SW 4.0?

Pozvánka dodavatel: HENRY SCHEIN DENTAL

FlashMax P3

Rychlejší – s časovým nastavením 1 a 3 sekundy.

Silnější – nově vyvinutá baterie zajišťující vyšší kapacitu
Jednodušší – bezdrátová FlashMax má jen 2 úrovně nastavení času bez nutnosti dalšího nastavení.
Hygiena – tělo lampy má hladký, lehce udržovatelný povrch, kryty, lze autoklávovat , vyměnitelné koncovky zajišťují optimální hygienu.

Pozvánka dodavatel: Janouch Dental

Carl Zeiss

Společnost EveryDent, s.r.o., se stala od začátku letošního roku dodavatelem špičkové optiky Carl Zeiss na český stomatologický trh. Poskytuje odborné konzultace v oblasti ergonomie stomatologické ordinace, umístění mikroskopu a dále v oblasti zobrazení a přenosu full HD digitálního obrazu z mikroskopu. Nabízí zkušenosti získané pracovníky společnosti v této oblasti v průběhu posledních 4 let při bezmála 50 instalacích dentálních mikroskopů po celé České Republice. Zajišťuje obchodní a servisní činnost pro vyšetřovací a operační mikroskopy a lupové systémy Carl Zeiss.

kontaktní osoba: Ing. Marek Pelinka, tel.: 724 093 070, email: pelinka@everydent.cz

Z našich akcí

X. setkání členů v Rakousku
V lednu se uskutečnilo setkání v rakouském městečku Goetzen blízko Innsbrucku. Všechny prezentované příspěvky byly provázen bohatou diskuzí. Prezentace nových členů společnosti ProMikro potvrdily vzrůstající zájem mladých lékařů o aktivní dění ve společnosti. Více o této akci

XI. setkání členů v Itálii
Počátkem května proběhlo setkání na Lago di Garda opět v malebném městečku Riva. Odborný program zajistili: MUDr. Jiří Škrdlant MUDr. Pavel Ochonský, MUDr. Ivo Nekvinda, MDDr. et MUDr. Jiří Kaplan a MUDr. Luděk Vališ. Více o této akci

Plánované akce ProMikro

Kongres ESMD v Berlíně
Ve dnech 4.-6.10.2012 se bude konat 3. kongres ESMD (European Society of Microscope Dentistry). Tentokrát jej pořadatelé umístili do blízkého Berlína. Jakožto partnerská organizace si Vás dovolujeme na kongres pozvat. Více o této akci

XII. setkání členů v Ostrově u Tisé
Na základě mnoha velmi kladných ohlasů z předchozích let jsme se rozhodli umístit podzimní setkání opět do hotelu Ostrov v Ostrově u Tisé. Termín je 14.-16.9.2012 (pátek – neděle). Více o této akci

Plánovaná školení pořádaná našimi členy

MUDr. Kamil Beneš

Endo (r)evoluce : jednonástrojová endodoncie – 20.6.2012, Brno
Koferdam za 1 minutu – 20.6.2012, Brno
Pozvánka

CAMOSCI CZECH s.r.o.

Mikroskopická endodoncie v praxi : jednodenní praktická stáž pod vedením MUDr. Ladislava Čechury – 15.6.2012, Praha 3
Další termíny připravujeme v září, říjnu a listopadu, aktuální termíny v odkazu níže
více informací

MUDr. Jiří Škrdlant

Použití ultrazvuku v endodoncii PZL : praktické školení – 26.10.2012, Praha více informací
Začlenení mikroskopu do endodoncie z pohledu managementu, marketingu a ekonomie – 23.11.2012 více informací

SybronEndo

3D endodoncie – nové koncepty a techniky, Dr. Gianluca Gambarini : přednáška 5.10.2012, PDD Kongresové centrum Praha
3 stupňová technika opracování kořenových kanálků,
Dr. Gianluca Gambarini : workshop – datum bude upřesněno, PDD Kongresové centrum Praha
[icon_link icon=“doc“ text=“Informace o lektorovi a obsahu přednášky“ link=“http://www.promikro.org/media/Gambarini.pdf“]

EveryDent

Využití mikroskopu v praxi praktického zubního lékaře : praktický kurz pod vedením MUDr. Petra Kořínka – termín:  16.11. 2012 od 13 do 17 hodin, cena:  3000,- Kč, max. počet účastníků: 10, místo konání: Brno – Syndenta s.r.o., Hlinky 92.
Kurz se bude věnovat všem oblastem denní praxe (diagnostika, endodoncie, chirurgie atd..) a bude doplněn o praktické ukázky a nácvik účastníků kurzu na stomatologických mikroskopech. Informace  a přihlášky přijímá Ing. Marek Pelinka, Tel.: 724 093 070, email: pelinka@everydent.cz

Cílem Newsletteru ProMikro je poskytnout přehledné informace o dění a novinkách nejen všem členům, ale také jiným osobám, které je zjišťují z profesních důvodů.
Newsletter bude vydáván půlročně (v červnu a v prosinci). Členům ProMikro a přihlášeným zájemcům bude zasílán automaticky.

Newsletter pro zubní lékaře

Nejste členem, ale přesto Vás zajímá dění v ProMikro? Objednejte si náš bezplatný Newsletter.
Bude Vás bezplatně a pravidelně informovat o novinkách, zajímavostech a školeních v oboru mikroskopické stomatologie.

Přihlásit se k odběru

Noví členové – lékaři

Dr. Vojtěch Slezáček
O sobě nám prozradil: „Stomatochirurgii a implantologii se aktivně věnuji už více než 12 let, ale od ledna tohoto roku, kdy jsem zakoupil mikroskop do své stomatologické ordinace v Praze, se mi ve stomatochirurgii otevřely nové obzory. Práce s mikroskopem mě velice oslovila a stal se pro mě nezbytným téměř při veškerých stomatochirurgických výkonech.“

MDDr. Jan Dědeček
V současnosti pracuje ve Studiu 32 pod drobnohledem Dr. Škrdlanta. Studoval na FL UK v Hradci Králové (2011). Mezi jeho zájmy patří motocykly, bojová umění, starožitnosti a samozřejmě práce.

MUDr. Ivo Havlík ze Znojma
O sobě nám prozradil: „Pracuji jako zubní lékař od roku 1997, kdy jsem promoval na LFMU v Brně. Celou svoji dosavadní karieru se snažím dělat v ústech co nejkvalitnější práci. A proto občasná selhání devitálních zubů po několika letech mne velmi mrzí. Před pár lety jsem začal pracovat s lupovkami, ale je to návykové a člověk chce vidět více. V současné době se rozhoduji pro konkrétní přístroj. Svoji prací se snažím udržovat a pokračovat v dobrém jméně naší rodiny.“

MUDr. Jan Vojík
Prozradil nám o sobě: „Jsem absolventem LF UK v Hradci Králové z r. 2001, pracuji ve společnosti DV Dent s.r.o., kde většinu mé práce tvoří endodoncie a záchovná stomatologie. Zhruba před rokem jsem se seznámil s Dr. M. Stoškem, u kterého jsem absolvoval stáž. Od té dobu pracuji s op. mikroskopem.“

MDDr. Tereza Mensová. Někteří z Vás ji již budou znát, byla na našem setkání na Gardě v loňském roce a také na lodním večírku. Dr. Mensová pracuje ve Studiu 32 pod odborným drobnohledem Dr. Škrdlanta.

Členství ukončil MUDr. Majer a MUDr. Menšíková. Členství bylo ukončeno také MUDr. Petrovické, se kterou není možné navázat spojení.

Noví členové – firmy

BIO-PORT Europe
Distributor laboratorního vybavení a diagnostických reagencií pro vědu, výzkum i medicínskou praxi. Firma nabízí operační mikroskopy i binokulární lupy společnosti Labomed.

EveryDent
Nový dodavatel dentálních potřeb, za kterým ale přesto stojí zkušenosti, spolehlivost a přehled. Kontaktní osobou je Ing. Marek Pelinka.Firma zastupuje následující výrobce: stomatologických souprav A-DEC, sterilizační techniky MELAG, 2D a 3D rentgenové techniky Gendex, NewTom, optiky CARL ZEISS, přístrojů a nástrojů EMS, DURR, kompresorů EKOM, osvětlení CACAN.

SybronEndo a Leica
Tyto značky patří do portfolia americké společnosti Danaher. SybronEndo se řadí již více než 100 let mezi inovativní značky v endodoncii. Leica patří mezi špičku v optice a mikroskopech.

Členství v roce 2012 ukončila firma Reg-Pharm a Bos-CL.