Newsletter prosinec 2012

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé,
také díky Vám naše odborná společnost oslavila letos páté narozeniny. Za těch pět let jsme pevně zakotvili na odborné scéně české stomatologie a prokázali tak svou životaschopnost. Významný nárůst členské základny za poslední 2 roky je toho důkazem. Na druhé straně jsme malá skupina nadšenců, která si nemůže dovolit být neefektivní, vystupovat nejednotně, jednat roztříštěně. Před 14 dny úspěšně proběhly řádné volby do výkonného výboru a kontrolní komise. Tomu předcházelo schválení nového znění stanov společnosti ProMikro. Věřím, že volby přinesou čerstvý vítr do plachet ProMikra.

MUDr. Jiří Škrdlant, prezident

VOLBY 2012

[quote]Dne 7.12. 2012 proběhlo shromáždění členů společnosti ProMikro. Hlavní programem byly volby do výkonného výboru a kontrolní komise.  Návrhové komisi, volební komisi a všem kandidátům děkujeme za perfektní přípravů, všem členům, kteří byli přítomni, pak za účast. Zvoleným členům gratulujeme a dovolujeme si jejich vize krátce představit.[/quote]

výkonný výbor

Prezident: MUDr. Jiří Škrdlant
„Rád bych, aby si ProMikro udrželo pověst exkluzivity. I když jsme občas označování za společnost elitářskou, což v tomto kontextu považuji spíše za pochvalu. Osobně se chci zasadit o to, aby se dále rozvíjel vzdělávací systém ProMikro a aby se rozšířily řady ProMikro specialistů. Rád bych, aby se ProMikro specialisté stali přirozenými garanty kvality našeho krásného řemesla.“

Viceprezident pro vzdělávání: MUDr. Petr Kořínek

„Chtěl bych všem poděkovat za hlasy a za důvěru, kterou doufám nezklamu. Mou vizi ohledně vzdělávacích akcí naší společnosti jsem vyjádřil již před volbami a z jejich výsledku mám pocit, že je to vize, která je blízká i většině z vás. Na shromáždění se odhlasovalo i propojení vzdělávacího programu s ČSK. S tímto směrem úplně nesouhlasím, ale beru to jako hotovou věc a budu to plně respektovat a pracovat i na tomto trendu.
Ve vedení společnosti nastávají změny, které jak doufám se odrazí v lepším fungování ProMikra, povedou k větší angažovanosti členů a k transparentnosti našeho sdružení.
Očekávejte tedy, že vás všechny budu častěji kontaktovat s žádostí o aktivní účast na našich setkáních a kongresech, protože všichni děláme kvalitní práci, kterou musíme lépe prezentovat široké zubařské veřejnosti. Jedině touto cestou můžeme zvedat kredit ProMikra a jeho členů.“

Viceprezident pro inovace: MUDr. Kamil Beneš
„Viceprezident pro inovace – nová funkce, nový výkonný výbor a před námi nový rok 2013. Věřím, že to dobré v rámci ProMikra bude zachováno a na dobrých základech se nám podaří stavět, nalézat nové a podporovat osvědčené detaily, o které v naší mikroskopické stomatologii jde především.“

Viceprezident pro hospodaření: MUDr. Petr Klimeš
„Rád bych Vám poděkoval za zvolení do funkce viceprezidenta pro hospodaření. Již se těším na urputné prosazování cílů, které jste si mohli přečíst v mém předvolebním dopise. Zasadím se zejména o to, aby žádné téma v ProMikru nebylo tabu. Jsem připraven naslouchat a řešit jakékoliv problémy, které se Vám v Promikru nelíbí a doposud jste je neřekli nahlas.  Ale počítejte s tím, že rok 2013 bude rokem utažených opasků a tvrdé práce, abychom se již v tom dalším mohli vzájemně těšit z blahobytu :-).“

kontrolní komise

MUDr. Daniel Jurga

MUDr. Jana Prchalová

Další události

Změny stanov
Schváleny byly změny stanov, které připravila pracovní skupina (Dr. Škrdlant, Dr. Beneš, Dr. Čechura, Dr. Klimeš, Dr. Kořínek ). Hlavní změnou jsou nové pozice ve výkonném výboru a činnost kontrolní komise.

Hlasovací modul
Názor členů ProMikro je pro nás důležitý. V členské sekci jsme provoznili hlasovací modul, který je možné využít pro nejrůznější formální i neformální účely.

Kandidatura Prahy na ESMS kongres
v září 2012 bylo ProMikro osloveno, zda by podpořilo kandidaturu Prahy na ESMD kongres v roce 2014. Dr. Škrdlant vedl přípravná jednání s pražskou agenturou i přímo ESMD. ProMikro uspořádání kongresu v Praze podpořilo. O výsledcích dalších jednání nemáme bohužel v tuto chvíli žádné zprávy.

Vzdělávací program – spolupráce s ČSK
S ČSK došlo ke spolupráci ohledně nastavení pravidel pro uznávání odborníků jednotlivých odborných společností. ProMikro bylo vybráno jako pilotní společnost. Vzdělávací program odborné společnosti ProMikro vedoucí k získání certifikátu „Odborník asociace mikroskopické stomatologie ProMikro“ je uznáván Českou stomatologickou komorou. Celý proces  byl členy velmi diskutován a následně na shromáždění členů dne 7.12.2012 odsouhlasen.

Odmítnutí workshopů na PDD
ProMikru byla nabízena možnost uspořádání workshopu na PDD 2012. Vzhledem k tomu, že ČSK účast postavila na firemní propagaci a ne kvalitě informací, byla aktivní účast ProMikra předsedou ideově odmítnuta.

Facebook
Na sociální síti Facebook jsme založili diskuzní skupinu pro členy. Řešeny jsou zde obvykle odborné problémy – doporučení nástrojů, postupů, materiálů, apod. , které jsou pro práci pod operačním mikroskopem specifické. Vzhledem k tomu, že do diskuze často chtějí vstoupit i nečlenové, shledáváte získané informace přínosné…

Z našich akcí

XII. setkání členů v Ostrově u Tisé
Více o této akci

kongres ESMD v Berlíně
Více o této akci

Plánované akce ProMikro

XIII. setkání členů v Itálii
Naše tradiční zimní lyžařské setkání bude tentokráte probíhat v Itálii v oblasti Kronplatz v termínu 27.2.-3.3.2013 (středa-neděle). Rezervaci hotelu je nutné provést do konce roku.

Odborný program bude zahrnovat tři oblasti:

  • NiTi systémy – výhody, rizika, zkušenosti, doporučení
  • Preparační schémata ve fixní protetice
  • CAD CAM systémy v našich praxích – kdo, jak a který systém používá, materiály, fixace, zkušenosti

Více o této akci

XIV. setkání členů (opět v Itálii  na Gardě?)
V této chvíli probíhá plánování jarního setkání. Lokalita Lago di Garda i termín jsou k diskuzi. Pro členy je v členské sekci k dispozici anketa. Prosíme o Váš názor (hlasování je otevřeno do konce roku).

Kongres ProMikro 2013
Vzhledem k volbám se bohužel posunulo také plánování ProMikro kongresu v roce 2013. Pilně na něm pracujeme, informace přineseme počátkem roku 2013.

Newsletter pro zubní lékaře

Nejste členem, ale přesto Vás zajímá dění v ProMikro? Objednejte si náš bezplatný Newsletter.
Bude Vás bezplatně a pravidelně informovat o novinkách, zajímavostech a školeních v oboru mikroskopické stomatologie.

Přihlásit se k odběru

Noví členové – lékaři

MUDr. Aleš Vítek
Promoval v roce 2006 na LFUP v Olomouci.  Je spoluvlastníkem stomatologické praxe v Jindřichově Hradci, kde také celou dobu pracuje. Má rád precizní práci ve stomatologii.

MDDr. Petr Caha
z Brna, který denně pracuje s dentálním mikroskopem v praxi Modec klinika s.r.o.

MUDr. Jiří Hrabák
z Příbrami. S OM pracuje od roku 2011. O sobě nám prozradil: „Velmi bych rád sdílel své radosti a strasti při používání OM a čerpal jako člen ProMikro ze zkušeností členů, kteří mají již dlouholeté zkušenosti s prací s OM. Rád bych také přispěl k propagaci této skvělé pomůcky mezi laickou i odbornou veřejnost.”

MDDr. Ondřej Kyselovský
Je absolventem (2012) Lékařské faktulty Masarykovy univerzity v Brně. Má velký zájem o obor a další vzdělávání. Původem je z Českého Těšína a v současné době pracuje u Dr. Ochonského.