Úzká spolupráce s ČSK

Česká stomatologická komora projevila zájem o úzkou spolupráci v nastavení pravidel pro uznávání odborníků jednotlivých odborných společností. ProMikro byla vybrána jako pilotní společnost.

Již dříve byly společností ProMikro definovány podmínky postgraduálního vzdělávací programu odborné společnosti ProMikro z.s. k získání certifikátu „Odborník asociace mikroskopické stomatologie ProMikro“. Vzdělávací program odborné společnosti ProMikro má za cíl zvyšovat odbornou způsobilost zubních lékařů vedoucí k získání certifikátu „Odborník asociace mikroskopické stomatologie ProMikro“. Je určen všem zájemcům z řad zubních lékařů, členů společnosti ProMikro z.s.

Cílem spolupráce je, aby byl certifikát uznáván Českou stomatologickou komorou. Certifikát je pouze prostředkem pro zvýšení odbornosti a prestiže lékaře a z jeho získání neplynou žádné přímé výhody (např. v systému zdravotního pojištění). ČSK bude s těmito odborníky spolupracovat a poskytovat jim podmínky pro jejich další odborný růst.