Výsledky voleb 2012

Dne 7.12.2012 proběhla na shromáždění členů společnosti ProMikro volba členů do výkonného výboru a kontrolní komise pro funkční období 2013-2016. Těmto volbám předcházely úpravy stanov.

výkonný výbor

Prezident: MUDr. Jiří Škrdlant
Viceprezident pro vzdělávání: MUDr. Petr Kořínek
Viceprezident pro inovace: MUDr. Kamil Beneš
Viceprezident pro hospodaření: MUDr. Petr Klimeš

kontrolní komise

MUDr. Daniel Jurga
MUDr. Jana Prchalová