Pro pacienty

Současným trendem ve všech medicínských oborech je miniinvazovní přístup s maximálním respektem k vlastním tkáním pacienta. Stejně je tomu i ve stomatologii. Obrovským pomocníkem je pro moderního zubního lékaře operační mikroskop.

Co znamená miniinvazivní, mikroskopický přístup k ošetření?
minimální poškození zdravých tkání

  • detailní vyšetření chrupu a dásní, kde jsou zachyceny i nepatrné kazy
  • detailní odstranění nemocných tkání (zubního kazu)
  • u chirurgických výkonů významné zkrácení doby hojení
  • větší efektivitu práce, zkrácení doby ošetření, redukci počtu návštěv
  • absolutní bezbolestnost
  • významné zvýšení úspěšnosti ošetření
  • významné zvýšení životnosti zubních výplní, korunek, můstků

V neposlední řadě umožňuje mikroskopické ošetření významné snížení celkových nákladů na udržení zdravého chrupu po celý život. Aby se tento efekt projevil, je nutné začít již u dětí. Zubní ošetření pod mikroskopem vyžaduje sice vyšší počáteční investici, ale již po 20. roku života již dochází podle studií k významným úsporám na nutnou zubolékařskou péči. Umožněte svým dětem ušetřit v budoucnu! Obraťte se na pracoviště garantované ProMikro nebo na pracoviště vybavené operačním mikroskopem.