Operační mikroskop

Operační mikroskop je optické zařízení, které umožňuje prostorové vidění při zvětšení 4x až 30x. Součástí mikroskopu je výkonný světelný zdroj, který intenzivně osvětluje celé pracovní pole. Ošetřující lékař tak má vynikající detailní přehled o ošetřované oblasti.

Ke kvalitnímu ošetření ale pouze mikroskop nestačí. Je potřeba zkušenosti, znalosti, informace. Z těchto důvodů je ProMikro garantem kvality doporučovaných pracovišť.

Výhody použití mikroskopu při jednotlivých výkonech

 • Vyšetření chrupu
  Při vyšetření chrupu pod operačním mikroskopem můžeme rozeznat počínající kazy, spáry u výplní, korunek, diagnostikovat fraktury a infrakce (naprasknutí) zubů.
 • Výplně
  Mikroskop poskytuje lékaři větší jistotu při odstraňování zkažené zuboviny a lepší kontrolu při modelaci výplně.
 • Ošetření kořenových kanálků zubů – endodoncie
  Endodoncie je jedním z oborů, kde má použití operačního mikroskopu zcela zásadní význam. Vnitřní prostor zubu a kořenové kanálky jsou pro lidské oko bez optických pomůcek zcela nerozpoznatelné. Endodontické ošetření prováděné konvenčně, tedy bez využití mikroskopu, se děje „naslepo“, úspěšnost tohoto ošetření se pohybuje kolem 50%.
  Operační mikroskop zprostředkuje lékaři dokonalý vizuální přehled o vnitřním prostoru zubů (kořenových kanálcích). Zkušený lékař díky tomu může úspěšně řešit celé spektrum možných situací či komplikací endodontického ošetření.  Lze tak s vysokou úspěšností ošetřit zuby, které by jinak musely být vytrženy.
 • Chirurgické výkony (implantace, augmentace, parodontologické operace)
  Mikrochirurgický přístup u chirurgických operací výrazně omezuje pooperační obtíže pacienta.
 • Protetika
  Detailní přehled o preparovaných zubech je velkým přínosem pro přesnost práce. Mikroskopem lze také velmi detailně zkontrolovat kvalitu otisku. Přesnost a detailní pohled je rovněž důležitý při zkoušce a nalepení korunky či můstku.

autor: MUDr. Jiří Škrdlant, převzato z www.studio32.cz