Reendodoncie

Reendodontickým ošetřením rozumíme revizi neúspěšného endodontického ošetření.

Kdy je reendodontické ošetření nezbytné?

  • nejčastějším důvodem pro reendodontické ošetření je rentgenologicky zjištěný chronický zánět kolem hrotu kořene endodonticky ošetřeného zubu. Laicky bývá označován jako “zubní váček
  • důvodem pro reendodontické ošetření bývá také špatná kvalita kořenové  výplně

Jak ošetření probíhá?

Podobně jako u endodontického ošetření je nezbytné vyčistit a vydezinfikovat (dekontaminovat) vnitřní prostor zubu. Na rozdíl od endodontického ošetření bývá reendodontické ošetření komplikované nutností odstranit stávající špatnou kořenovou výplň a také opravit chyby předešlého ošetření. Po dekontaminaci je potřeba zub opět hermeticky uzavřít a zaplnit.

Výhody ošetření pod mikroskopem

Dokonalé vyčištění vnitřního prostoru zubu od všech zbytků infikovaných materiálů a tkání je možné provést pouze pod kontrolou zraku, tedy pod operačním mikroskopem. Zkušený lékař pod mikroskopem může odstranit zalomené kořenové nástroje a opravit chyby předešlého ošetření. Úspěšnost takového ošetření je velice vysoká.