Podporujeme projekt Dětský úsměv

Na Valné hromadě v listopadu 2022 vás naše čestná členka dr. Hana Zallmannová seznámila s Projektem Dětský úsměv, kterého je ředitelkou, a jehož cílem je předat dětem v mateřských školách, na prvním stupni základních škol a v dětských domovech návod na správnou péči o zuby.


Jsme velmi rádi, že se naše společnost může na tomto preventivním projektu podílet, v roce 2023 jsme na provoz přispěli částkou 15.000 Kč. Ale zároveň bychom chtěli vyzvat všechny naše členy k podpoře, zapojení se či předání informací dále do svého okolí.


Další informace můžete získat na emailu info@detskyusmev.org

Web projektu

FB stránka projektu


Jak se můžete zapojit?


  • Můžete projekt Dětský úsměv ještě před koncem roku podpořit finančně (v příloze jsou připojeny vzory darovacích smluv, pokud budete chtít dar do účetnictví)
  • Máte v ordinaci šikovnou hygienistku, asistentku či mladou lékařku/lékaře, které by projekt zajímal a mohli by se účastnit jako lektoři? Předejte jim naše informace a dejte doporučení.
  • Během návštěvy malých pacientů s rodiči můžete vzbudit jejich zájem o projekt – k dispozici jsou letáky (naleznete v příloze), které můžete mít například v čekárně či přímo dávat konkrétním zájemcům
  • Pokud máte v blízkém okolí školu, nabídněte jim zapojení do projektu (brožura pro školy je v příloze, po domluvě můžeme dostat vytištěné poštou), přesvědčte je o jeho smysluplnosti
  • Zapojte do projektu třídu, do které chodí vaše dítě; můžete pro třídu projekt také sponzorovat (za 350 Kč na osobu může ve třídě běžet roční projekt, který obsahuje 6 návštěv s praktickým cvičením, každé dítě dostane pracovní sešit a pomůcky na čistění)


Děkujeme!