Reendodoncie

Reendodoncie

Reendodontickým ošetřením rozumíme revizi neúspěšného endodontického ošetření.

Kdy je reendodontické ošetření nezbytné?

Nejčastějším důvodem pro reendodontické ošetření je rentgenologicky zjištěný chronický zánět kolem hrotu kořene endodonticky ošetřeného zubu. Laicky bývá označován jako “zubní váček“.

Důvodem pro reendodontické ošetření bývá také špatná kvalita kořenové výplně.

Jak ošetření probíhá?

Podobně jako u endodontického ošetření je nezbytné vyčistit a vydezinfikovat (dekontaminovat) vnitřní prostor zubu. Na rozdíl od endodontického ošetření bývá reendodontické ošetření komplikované nutností odstranit stávající špatnou kořenovou výplň a také opravit chyby předešlého ošetření. Po dekontaminaci je potřeba zub opět hermeticky uzavřít a zaplnit.

Výhody ošetření pod mikroskopem

Dokonalé vyčištění vnitřního prostoru zubu od všech zbytků infikovaných materiálů a tkání je možné provést pouze pod kontrolou zraku, tedy pod operačním mikroskopem. Zkušený lékař pod mikroskopem může odstranit zalomené kořenové nástroje a opravit chyby předešlého ošetření. Úspěšnost takového ošetření je velice vysoká.