Operační mikroskop

Operační mikroskop je optické zařízení, které umožňuje prostorové vidění při zvětšení 4x až 30x. Součástí mikroskopu je výkonný světelný zdroj, který intenzivně osvětluje celé pracovní pole. Ošetřující lékař tak má vynikající detailní přehled o ošetřované oblasti.

Ke kvalitnímu ošetření ale pouze mikroskop nestačí. Je potřeba zkušenosti, znalosti, informace. Z těchto důvodů je ProMikro garantem kvality doporučovaných pracovišť.

Výhody použití mikroskopu při jednotlivých výkonech

Vyšetření chrupu

můžeme rozeznat i sebemenší kazy, spáry u nedokonale zhotovených výplní, korunek, včas diagnostikovat fraktury a infrakce (naprasknutí) zubů.

Vyšetření chrupu

dokážeme velice přesně odstranit všechnu zkaženou zubovinu a sklovinu a zcela precizně upravit zhotovenou výplň zubu. Výplň dokážeme vymodelovat do nejmenších detailů. Výsledkem je vysoce estetická (tedy nerozlišitelná) i funkční výplň.

Ošetření kořenových kanálků zubů – endodoncie

Endodoncie je jedním z oborů, kde má použití operačního mikroskopu zcela zásadní význam. Vnitřní prostor zubu a kořenové kanálky jsou pro lidské oko bez optických pomůcek zcela nerozpoznatelné. Operační mikroskop nám umožňuje mít dokonalý přehled o vnitřním prostoru zubů (kořenových kanálcích). Můžeme tak kvalitně ošetřit zuby, které by jinak musely být vytrženy a dosahovat při ošetření úspěšnost přesahující 96%.

Chirurgické výkony (implantologie, sinus lift, augmentace, parodontologická chirurgie)

omezíme pooperační obtíže pacienta, celé hojení je podstatně rychlejší

Protetika

můžeme pracovat velmi přesně, nepoškodíme okolní tkáně jako je dáseň či sliznice. Mikroskop rovněž umožňuje velmi detailně zkontrolovat kvalitu otisku a přesnost práce. Pak můžeme zaručit dokonalý výrobek s dlouhodobou prognózou.