Naše cíle a vize

ProMikro je občanské sdružení lékařů, ale i ostatních osob se zájmem o mikroskopickou stomatologii.

Cílem sdružení ProMikro je:

1.

Podporovat obor mikroskopické stomatologie

2.

zvýšit počet stomatologů, kteří s operačním mikroskopem pracují

3.

podporovat a informovat členy sdružení

4.

zvýšit informovanost pacientů o nutnosti a výhodách mikroskopického přístupu ve stomatologii.

ProMikro pořádá semináře, školení, konference či kongresy s cílem zvýšit informovanost lékařů o nejmodernějších technikách a postupech v oboru mikroskopické stomatologie. Hájí zájmy oboru ve společnosti s úsilím o zlepšení orálního zdraví všech obyvatel.

Tak jako ve všobecné medicíně existují specializovaná pracoviště, tak i dnešní stomatologie se neobejde bez specializace. I při ošetření zubů jsou komplikované případy. Zubním lékařům nabízí ProMikro možnost spolupráce při řešení komplikovaných případů.