Mikroskopická stomatologie

Co je mikroskopická stomatologie

Mikroskopická stomatologie je mladý obor zubního lékařství. Pro práci v dutině ústní se využívá operační mikroskop. Ošetřované zuby či zubní struktury jsou příliš malé a technologie výkonů příliš složitá na to, aby oko lékaře zvládlo vnímat veškeré detaily. Proto je nezbytné, aby si ošetřující lékař „zvětšil“ ošetřované zuby pomocí optické pomůcky – operačního mikroskopu.

Výhody použití mikroskopu při jednotlivých výkonech

Vyšetření chrupu

můžeme rozeznat i sebemenší kazy, spáry u nedokonale zhotovených výplní, korunek, včas diagnostikovat fraktury a infrakce (naprasknutí) zubů.

Vyšetření chrupu

dokážeme velice přesně odstranit všechnu zkaženou zubovinu a sklovinu a zcela precizně upravit zhotovenou výplň zubu. Výplň dokážeme vymodelovat do nejmenších detailů. Výsledkem je vysoce estetická (tedy nerozlišitelná) i funkční výplň.

Ošetření kořenových kanálků zubů – endodoncie

Endodoncie je jedním z oborů, kde má použití operačního mikroskopu zcela zásadní význam. Vnitřní prostor zubu a kořenové kanálky jsou pro lidské oko bez optických pomůcek zcela nerozpoznatelné. Operační mikroskop nám umožňuje mít dokonalý přehled o vnitřním prostoru zubů (kořenových kanálcích). Můžeme tak kvalitně ošetřit zuby, které by jinak musely být vytrženy a dosahovat při ošetření úspěšnost přesahující 96%.

Chirurgické výkony (implantologie, sinus lift, augmentace, parodontologická chirurgie)

omezíme pooperační obtíže pacienta, celé hojení je podstatně rychlejší

Protetika

můžeme pracovat velmi přesně, nepoškodíme okolní tkáně jako je dáseň či sliznice. Mikroskop rovněž umožňuje velmi detailně zkontrolovat kvalitu otisku a přesnost práce. Pak můžeme zaručit dokonalý výrobek s dlouhodobou prognózou.

Proč by měl stomatolog používat operační mikroskop?

V zubním lékařství léčíme zuby, které mají pro lidské oko velmi malé rozměry. Vždyť průměr korunky stoliček, tedy nejmohutnějších zubů, dosahuje 8 mm. Navíc na zubu a hlavně v zubu jsou další struktury, které jsou pro lidské oko, které není opatřeno optickou pomůckou, zcela nerozeznatelné. Většinou se tedy veškerá práce zubního lékaře děje v podstatě „na slepo“, pouze na základě zkušeností.

Při ošetření kořenových kanálků zubu musíme ošetřit struktury, které mají rozměry od 0,1 mm do 0,5 mm. Při výrobě plomby nebo korunky musíme vnímat a kontrolovat rozměry v řádu mikrometrů, tedy menší než je šířka lidského vlasu. Pokud nejsou tyto rozměry respektovány a je pracováno„na slepo“, úspěšnost ošetření je velmi malá (50-60%). Totéž platí o chirurgických výkonech v dutině ústní.

Naopak při použití mikrochirurgického přístupu, tedy práce pod operačním mikroskopem, dosahujeme podstatně vyšší úspěšnosti ošetření (98-99%), v případě chirurgických výkonů pak daleko menších nebo žádných pooperačních potíží (otok, bolestivost) a daleko rychlejšího zhojení (48 hodin). Výsledkem je minimální zatížení pacienta a záruka dlouhodobé životnosti a prognózy ošetřených zubů.

autor: MUDr. Jiří Škrdlant, převzato z www.studio32.cz